Vooral kleine en middelgrote bedrijven worden dagelijks met veel uitdagingen geconfronteerd – en dat gaat helaas niet zonder slag of stoot. Eén daarvan is bijvoorbeeld het in de gaten houden van de voortdurend veranderende marktomstandigheden en het aanpassen of zelfs reorganiseren van het eigen systeemlandschap. Veel bedrijven doen het echter nog steeds met eenvoudige oplossingen. Vooral als het om digitale onderwerpen gaat, zou de vraag niet meer moeten zijn of een moderne aanpassing noodzakelijk is, maar eerder hoe dit er voor het bedrijf uit zou kunnen zien. Uiterlijk dan rijst de vraag welk softwareconcept in de toekomst zinvol is. Twee verschillende modellen concurreren momenteel met elkaar – all-in-one vs. best-of-breed. Maar waar gaat het precies om?

Eenvoudig gezegd moet u beslissen of u veel afzonderlijke oplossingen wilt gebruiken en voor elke afzonderlijke vereiste het beste systeem wilt selecteren, of dat het antwoord ligt in een complete oplossing van één leverancier die alle bedrijfsprocessen zo volledig mogelijk afdekt in slechts één systeem. Beide benaderingen hebben hun voor- en nadelen – maar wanneer is welke benadering het meest zinvol? En aan welke eisen moet worden voldaan? In dit artikel willen we u wat oriëntatie en een overzicht van de twee benaderingen geven. Laten we eerst eens kijken wat all-in-one en best-of-breed eigenlijk betekenen: