ERP-ontwikkelingen realiseren nieuwe productietechnologieën

De wortels van enterprise resource planning (ERP) gaan tientallen jaren terug. In de jaren 1970 ondersteunden de eerste versies grote bedrijven met materiaalbehoefteplanning. De zogenaamde Material Requirements Planning (MRP) is de voorloper van de huidige moderne ERP-systemen. In de jaren 80 werden de systemen uitgebreid met functies voor productieplanning en -besturing. Hierdoor was hun toepassing niet langer beperkt tot de industriële sector. Pas rond 2000 ontstond het ERP-systeem dat we vandaag de dag kennen. De modules voor verkoop, boekhouding en human resources zijn geïntegreerd. De term “ERP” werd bedacht door Gartner, de bekende leverancier van marktonderzoek en analyses. Maar welke ERP-ontwikkelingen kunnen we in de nabije toekomst verwachten?

Hoewel er nog steeds bedrijven zijn die veel verschillende toepassingen gebruiken – de zogenaamde eiland oplossingen – gebruikt één op de drie Duitse bedrijven ERP-software, volgens een Bitkom-enquête. Nog eens 21% is zelfs van plan om het in te voeren. Tegenwoordig zijn ERP-systemen echte helden van alledag, zowel in kleine als in grote bedrijven. Als ruggengraat van de informatietechnologie zijn ze in veel bedrijven onmisbaar geworden. Ze bestaan uit verschillende modules die met elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijke database en maken een betere samenwerking mogelijk. ERP biedt overzicht, neemt routinetaken over en optimaliseert operationele processen. Met real-time informatie kunnen toekomstige beslissingen beter worden genomen en kan er op de best mogelijke manier aan de eisen van de klant worden voldaan.

ERP ontwikkelingen in de komende jaren

De ontwikkeling van nieuwe ERP-software is gevreesder en tegelijkertijd noodzakelijker dan ooit. Aan de ene kant is ingrijpen in een complex systeem altijd risicovol. Aan de andere kant is verdere ontwikkeling belangrijk omdat bedrijfsprocessen na verloop van tijd veranderen. Om nuttig te blijven, moet ERP gelijke tred kunnen houden met deze veranderingen. De markt en de vereisten veranderen snel, daarom is het niet eenvoudig om up-to-date te blijven. Hieronder staan de drie grootste ERP-ontwikkelingen.

Industrie 4.0 en het internet der dingen als belangrijkste uitdagingen

Digitalisering wordt steeds belangrijker. In deze context horen we steeds de term Industrie 4.0, maar wat betekent het eigenlijk? Na mechanisatie (Industrie 1.0), massaproductie (Industrie 2.0) en automatisering (Industrie 3.0) markeert Industrie 4.0 het begin van de vierde industriële revolutie. Nieuwe technologieën stimuleren de productie voor bedrijven en creëren groeikansen en concurrentievoordelen. Het basisidee achter deze ontwikkelingen is het creëren van zogenaamde “slimme fabrieken”. De automatisering wordt geoptimaliseerd door intelligente machines die zelfstandig met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen.

Industrie 4.0 is nauw verbonden met het internet der dingen

Het Internet of Things (IoT) beschrijft een logische ontwikkelingsstap. Tot nu toe waren wij mensen degenen die informatie met elkaar uitwisselden. Maar in de toekomst zullen machines en levenloze voorwerpen die normaal gesproken niet met het internet verbonden zijn, zelfstandig gegevens met elkaar uitwisselen. Aangesloten op een netwerk zullen ze dan met andere systemen kunnen communiceren. Het IoT vormt als het ware de brug tussen de fysieke en digitale wereld en is een integraal onderdeel van veel Industrie 4.0 projecten. Volgens het onderzoek “Competitive factor analytics in the Internet of Things” van de Universiteit van Potsdam, gaf 43,5% van de ondervraagde bedrijven aan dat zij het onderwerp Internet of Things actief hebben aangepakt. 15% heeft IoT-toepassingen geïntegreerd in hun bestaande processen om de efficiëntie te verhogen; het belangrijkste toepassingsgebied is procesbewaking. Het grote potentieel van het internet der dingen is te zien in de productie-industrie.

project-team

Grote gegevens als gevolg van het internet der dingen

Een denkbaar voorbeeld is een machine die zijn prestatiegegevens via internet rechtstreeks naar de fabrikant kan sturen. Als bijvoorbeeld een onderdeel of waarde niet goed werkt, zou de machine de operator kunnen informeren en een melding naar de fabrikant kunnen sturen, waarna een medewerker de benodigde reserveonderdelen levert. Slimme fabrieken zijn een verdere ontwikkeling van dit basisidee. Een productiefabriek zou bijvoorbeeld zelfstandig kunnen beginnen met produceren wanneer het een order ontvangt. Met deze ERP-ontwikkelingen groeit echter ook de wereldwijde hoeveelheid gegevens. In de context van Industrie 4.0 worden gegevens met name gegenereerd door machines, transportmiddelen, werkstukken en producten. Het zijn vaak meet- en sensordata die automatisch worden geregistreerd. Onder de term big data kunnen twee aspecten worden samengevat. Aan de ene kant de steeds sneller groeiende bergen gegevens, en aan de andere kant IT-oplossingen die bedrijven helpen om deze bergen gegevens te beheersen.

Welke rol speelt het ERP-systeem?

Tot op heden worden de meeste ERP-systemen binnen het bedrijf gebruikt. De behoefte aan volledige en transparante gegevens wordt steeds groter. Het ERP-systeem dient als centrale hub en zal nog belangrijker worden als integratieplatform. Klantinformatie en productgegevens worden gekoppeld aan productie- en logistieke gegevens op productieniveau. Het internet der dingen wordt een extra gegevensbron. Naarmate het aantal toepassingen groeit, neemt ook de behoefte aan interfaces toe. Het ERP-systeem speelt ook een belangrijke rol in slimme fabrieken. Bijna alle bedrijfsprocessen kunnen worden ondersteund en externe systemen en platforms kunnen worden geïntegreerd. Belangrijke bedrijfsgegevens worden verstandig beheerd en opgeslagen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze ontwikkelingen hun weg zullen vinden naar bedrijven. Een gestandaardiseerde database is vooral belangrijk zodat alle processen hand in hand kunnen lopen. Ideeën kunnen immers niet gerealiseerd worden zonder een intacte IT-infrastructuur, aangezien er veel bedrijfsprocessen zijn die beheerd moeten worden.

ERP groeit verder dan zichzelf – groei mee

Als u meer wilt weten over ERP-ontwikkelingen of het volledige scala aan TimeLine ERP-functies, stuur ons dan een bericht via het contactformulier, schrijf naar [email protected] of neem contact op met ons verkoopteam op +31 46 234 00 99. We horen graag van u en adviseren u graag!