Gegevensbescherming-informatieverplichtingen volgens art. 14 AVG

Uw persoonsgegevens worden verzameld in het kader van de aankoop van onze producten via het bedrijfsplatform timeline-erp.de. Neem de volgende informatie over gegevensbescherming in acht: Naam en contactgegevens (van de verwerkingsverantwoordelijke): Gebauer GmbH, Obere Dammstraße 8-10, 42653 Solingen Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: Lutz Ressmann, datenschutz(at)timeline-erp.de (postadres zie hierboven) Doeleinden, categorieën en wettelijke grondslagen van de gegevensverwerking: Als we gegevens van u hebben ontvangen, zullen we deze alleen verwerken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen of verzameld. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de verkoop van onze producten en voor service/onderhoud. Dit zijn in hoofdzaak contactgegevens zoals naam, (bedrijfs)adres, telefoonnummer, e-mail. Gegevensverwerking voor andere doeleinden kan alleen worden overwogen als wordt voldaan aan de noodzakelijke wettelijke vereisten in overeenstemming met art. 6, al. 4 AVG. In dat geval zullen we uiteraard voldoen aan alle informatieverplichtingen volgens art. 13 al. 3 AVG en art. 14 al. 4 AVG. De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in principe – tenzij er meer specifieke wettelijke bepalingen zijn – art. 6 AVG. Hierbij komen in het bijzonder de volgende mogelijkheden in aanmerking:

  • Toestemming (art. 6 al. 1 lid a) AVG)
  • Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten (art. 6 al. 1 lid b) AVG
  • Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging (art. 6 al. 1 lid f) AVG)
  • Gegevensverwerking om aan een wettelijke verplichting te voldoen (art. 6 al. 1 lid c) AVG)

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment met ingang voor de toekomst in te trekken. Ontvanger van de gegevens: – Interne bedrijfsafdelingen, met name boekhouding, personeelszaken, inkoop, verkoop, aangesloten bedrijven van de TimeLine Business Solutions Group (timeline-erp) Doorgifte aan derde landen: – op dit moment niet voorzien Bewaartermijn van de gegevens: We verwerken de gegevens zolang dit nodig is voor het betreffende doel. Voor zover er een wettelijke bewaarplicht is – bijv. in het handelsrecht of fiscaal recht – worden de relevante persoonsgegevens bewaard voor de duur van de bewaarplicht. Nadat de verplichte bewaartermijn is verstreken, wordt gecontroleerd of er nog steeds noodzaak voor verwerking bestaat. De gegevens worden verwijderd als de verwerking niet meer nodig is. In principe controleren wij gegevens tegen het einde van een kalenderjaar op de noodzaak tot verdere verwerking. Vanwege de hoeveelheid gegevens wordt deze controle uitgevoerd met betrekking tot specifieke gegevenstypen of verwerkingsdoeleinden. Natuurlijk kunt u op elk moment (zie hieronder) informatie opvragen over de gegevens die we over u hebben opgeslagen en, in het geval dat dit niet nodig is, verzoeken om de gegevens te verwijderen of de verwerking te beperken. Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking: Klanten, leveranciers en medewerkers hebben recht op informatie, correctie en verwijdering of beperking van de verwerking van de door ons opgeslagen persoonsgegevens. De verwijdering vindt plaats als er geen bewaarplicht is. De verwerking kan worden beperkt zolang de bewaarplicht bestaat. Recht van bezwaar, gegevensoverdracht en intrekking van een toestemming: Klanten, leveranciers en medewerkers hebben het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdracht. Als de verwerking is gebaseerd op een toestemming, zoals in het geval van toestemming om per e-mail contact op te nemen, kan deze toestemming op elk moment met ingang voor de toekomst worden ingetrokken. Recht op klacht bij een toezichthoudende instantie: Klanten, leveranciers en werknemers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie die voor hen verantwoordelijk is. De contactgegevens van de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende instantie zijn: LDI Staatsvertegenwoordiger voor gegevensbescherming en informatievrijheid Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0, [email protected] Noodzakelijkheid van de gegevensverstrekking: Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de zakelijke relatie uit te kunnen voeren. Als de gegevens niet worden verstrekt, zijn klantenservice en nazorg mogelijk geheel of gedeeltelijk onmogelijk. Het verstrekken van gegevens is doorgaans ook vereist voor de uitvoering van bedrijfstaken en processturing. Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering wordt in deze context niet uitgevoerd. Bron van de gegevens: Uw gegevens zijn verzameld door/zijn afkomstig van het timeline-erp-platform van de Gebauer-bedrijvengroep. Deze bestaat uit de onderstaande bedrijven: Gebauer GmbH Obere Dammstraße 8-10 42653 Solingen Duitsland Tel. +49 212 230 35 0 Fax +49 212 230 354 5 E-mail [email protected]  TimeLine Neo GmbH Obere Dammstraße 8 – 10 42653 Solingen Duitsland Tel. +49 212 230 35 35 470 Fax. +49 212 230 35 45 E-mail [email protected]  TimeLine Financials GmbH und Co. KG OT Bretnig Weststraße 5 01900 Großröhrsdorf Duitsland Tel. +49 35952 341 0 Fax +49 35952 341 22 E-mail [email protected]  TimeLine Consulting GmbH und Co.KG Zeppelinstr. 4 79331 Teningen Nimburg Duitsland Tel. +49 7663 60 878 0 Fax +49 7663 60 878 29 E-mail [email protected]  TimeLine Consulting GmbH und Co. KG Äußere Nürnberger Straße 62 91301 Forchheim Duitsland Tel. +49 9191 97 78 07 20 Fax +49 9191 97 78 07 50 E-mail [email protected]  TimeLine Competence Partners GmbH Merzhauserstraße 183 79100 Freiburg Duitsland Tel. +49 761 769 943 00 E-mail [email protected]  S.C. TimeLine Consulting S.R.L. Gimnasticii 9 550172 Sibiu Roemenië Tel. +40 269 213 942 Fax +40 369 801 833 E-mail [email protected]  TimeLine Business Systems, k.s. Námestie Slovenského povstania 5 90031 Stupava Slowakije Tel. +421 918 800 902 E-mail [email protected] Versie 01.03.2020