Arhiva tag-ul pentru: anaf|efactura|erp|spv|timeline

Vă prezentăm implementarea e-Factura în TimeLine ERP versiunea 15. Clienții care folosesc TimeLine ERP (E3) v15 beneficiază gratuit de aceste module, în baza contractului de mentenanță.

Într-un articol anterior, care poate fi citit aici, am descris procesul de încărcare a facturilor de vânzare în SPV-ANAF. Ulterior acelui moment, am implementat în TimeLine ERP posibilitatea de încărcare în SPV a notelor de credit respectiv procesul de descărcare a facturilor trimise de către furnizori în SPV.

Stocarea centralizată a facturilor primite de la furnizori prin SPV este necesară din cauza următoarelor aspecte:

 • ele sunt șterse din SPV după 60 de zile de la încărcare și există obligația legală de a le arhiva;
 • firmele doresc să valideze inter-departamental facturile primite înainte de a le achita;
 • firmele doresc să nu piardă din vedere facturile primite și să aibă o privire de ansamblu asupra lor.

Pentru a acoperi aceste necesități, am dezvoltat în cadrul TimeLine ERP modulul de gestiune a facturilor primite.

Prin apăsarea unui singur buton, serviciile web ANAF sunt interogate, toate facturile noi apărute sunt descărcate, convertite în PDF, arhivate și asociate unor sarcini de verificare.

Interfața cu utilizatorul conține următoarele elemente:

Facturi primite SPV
Facturi primite SPV

În partea stângă sunt afișate toate facturile primite în intervalul de timp după care se filtrează datele iar în partea dreaptă, pentru factura selectată în tabel, sunt afișate, pentru verificare rapidă, documentele descărcate din SPV și arhivate în sistemul de gestiune a documentelor externe (DMS).

Procesul a fost simplificat la maxim, pentru a permite utilizatorilor să se concentreze pe munca esențială:

 • sunt descărcate doar facturile noi, indiferent dacă se interoghează un interval de timp care se suprapune unei interogări anterioare, nu se vor duplica datele descărcate;
 • daca factura conține un cod fiscal care se regăsește în nomenclatorul de furnizori, numele furnizorului este afișat automat iar sarcina de verificare este asociată acelui furnizor;
 • fișierul XML descărcat este arhivat în DMS;
 • totodată, acest fișier este convertit automat în PDF pentru a permite verificarea ușoară a detaliilor de pe factură iar vizualizarea se face integrat, în partea dreaptă a modului;
 • și acest fișier PDF este stocat în DMS;

În cazul în care unul din pașii de descărcare sau conversie generează o eroare (din cauza legăturii la Internet sau a supraîncărcării serverelor ANAF) se poate relua părți din proces și se pot executa operațiile atomice manual, pentru una sau mai multe facturi selectate (descărcare, conversie etc.).


Pentru gestiunea sarcinilor și verificarea facturilor primite există un alt modul cu ajutorul cărora angajații din diverse departamente pot vedea în Inbox-ul personalizat sarcinile primite, împreună cu documentele atașate și cu notițele și comentariile făcute de colegii lor.

Modulul de gestiune a sarcinilor de lucru
Modulul de gestiune a sarcinilor de lucru

Din acest modul angajatul poate transfera o sarcină către colegi, o poate delega unui subaltern sau poate aproba factura – moment în care documentul pdf poate fi transformat în factură de achiziție validă.

Acțiunile permise asupra unei sarcini
Acțiunile permise asupra unei sarcini

Dezvoltări viitoare avute în vedere: analiza fișierelor xml primite, determinarea produselor și serviciilor conținute în acestea, determinarea comenzilor de achiziție sau a NIR-urilor deschise care conțin acel furnizor și preluarea/închiderea documentelor respective cu factura de achiziție.


Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru o prezentare detaliată, gratuită, sau puteți testa chiar dumneavoastră versiunea demo.

 

Vă prezentăm implementarea e-Factura în TimeLine ERP versiunea 15. Clienții care folosesc TimeLine ERP (E3) v15 beneficiază gratuit de aceste module, în baza contractului de mentenanță.

Procesul începe cu configurarea de bază a sistemului: trebuie completate corect și complet datele firmei emitente respectiv datele partenerilor de afaceri, dar și alte detalii legate de procesul comercial, cum ar fi: modalitate de plată, cont bancar, unități de măsură pentru articolele vândute etc. Ghidul dezvoltat de noi special pentru acest subiect explică toate etapele necesare.

Ghidul e-Factura TimeLine
Ghidul e-Factura dezvoltat de echipa TimeLine

În modulul de emitere a facturilor din TimeLine ERP a fost adăugată o opțiune de generare e-Factura în meniu și o zonă cu informații cum ar fi: starea exportului/validării, respectiv ID-urile primite de la ANAF.

Modulul de facturi în TimeLine ERP

După cum probabil știți, există două moduri de încărcare a unei facturi în SPV: manual (de către utilizator, pe site-ul SPV) și automat (printr-un program).


Pentru cazul manual, fluxul de export din TimeLine ERP este simplu: din modulul de facturi se alege din meniu opțiunea de generare e-Factura și upload manual.

Export e-Factura
Modalități de generare/încărcare e-Factura

Fișierul xml rezultat în urma acestei operații este adăugat în DMS (sistemul de fișiere externe atașate), pentru arhivare odată cu factura TimeLine și, totodată, salvat pe hard disk, pentru a fi încărcat manual în SPV.

Fișiere e-Factura (xml) în TimeLine DMS

ID-urile de descărcare și de încărcare obținute în SPV pot fi trecute manual, pentru referință ulterioară, în câmpurile dedicate din cadrul facturii TimeLine.

Câmpurile e-Factura din cadrul facturii TimeLine

Factura semnată, generată în SPV, poate fi descărcată manual și atașată în DMS facturii TimeLine.


Pentru cazul automatizat, procesul începe prin generarea unui token de acces în SPV.

Acest token este legat atât de certificatul digital asociat unui cont SPV cât și de aplicația TimeLine ERP. Certificatul digital autorizat SPV este deținut de obicei de administratorul sau contabilul firmei. Din acest motiv, am dezvoltat un program auxiliar care se instalează pe calculatorul deținătorului certificatului și creează fișierul token în baza acestuia. Acest fișier token, cu valabilitate inițială de 3 luni și extindere ulterioară anuală, poate fi distribuit pe toate calculatoarele care vor realiza încărcarea sau descărcarea facturilor în/din SPV, fără a fi necesară existența certificatului digital pe respectivul PC. Bineînțeles, această distribuire nu trebuie să se facă nediscriminatoriu, trebuie acordată atenția necesară cerințelor de securitate ale companiei, respectiv instalarea doar pentru persoanele autorizate și calificate să execute operațiuni în SPV.

Generator token
Generatorul de token

Procesul de încărcare a facturii poate fi executat în două moduri: individual, pentru fiecare factură, sau prin selecție și procesare multiplă.


Procesul de încărcare automatizată individuală se declanșează din modulul de facturi, apăsând butonul de „Generare” din meniu, opțiunea „Upload automat” și conține următoarele etape:

 • generarea fișierului xml;
 • salvarea lui în DMS;
 • încărcarea prin serviciile web în SPV;
 • trecerea ID-ului de încărcare obținut în câmpul corespunzător din factura TimeLine și schimbarea stării în exportat.
Butoanele de control a procesului
Butoanele de validare/descărcare

Continuarea procesului se face prin apăsarea ulterioară a butoanelor de:

 • Validare„, pentru aducerea ID-ul de descărcare,
 • respectiv „Descărcare” pentru download-ul facturii semnate și stocarea ei în DMS.
Modul DMS corespunzător facturii, cu cele 2 documente e-Factura: factura xml trimisă către SPV, respectiv răspunsul primit sub forma unui fișier zip. Ambele sunt stocate în arhiva digitală atașată facturii TimeLine.

În cadrul procesului automatizat se poate observa starea actuală a facturii în SPV pe baza câmpului de stare.


Firmele care emit un volum mai mare de facturi lunare au nevoie de instrumente avansate de gestionare a acestui flux de lucru. Pentru acestea am dezvoltat un modul de control, dedicat, cu acțiuni „bulk”, pentru procesare multiplă. Acesta afișează toate facturile din sistem, filtrate după interval de timp și alte criterii suplimentare. Câmpul de selecție și opțiunile din meniu permit trimiterea în SPV a unui set de facturi, pentru fiecare etapă a procesului.

Modul de control e-Factura pentru procesare multiplă

Coloana cu LED-ul de stare oferă o privire de ansamblu clară asupra acțiunilor necesare:

 • albastru – facturi necesar a fi încărcate în SPV;
 • galben – facturi încărcate;
 • portocaliu – facturi validate;
 • verde – facturi descărcate;
 • roșu – eroare de validare/încărcare;
 • gri – facturi externe, e-Factura nu este necesară.
Butoanele de selecție multiplă și operațiuni e-Factura: generare/încărcare, validare, descărcare.

Procesul decurge similar celui de încărcare automatizată individuală: se folosesc aceleași câmpuri din factură iar fișierele ajung tot în DMS, doar că operarea este axată pe viteza de execuție, recomandată atunci când cazurile au fost deja testate și validate prin generări individuale.


Dezvoltări viitoare avute în vedere: descărcarea facturilor de achiziție, salvarea lor în DMS și legarea lor de sarcini interne de verificare. Vom reveni cu detalii într-un viitor articol, atât pe acest subiect cât și pentru e-Transport, un alt tip de export aflat în lucru în acest moment.


Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru o prezentare detaliată, gratuită, sau puteți testa chiar dumneavoastră versiunea demo.