Komplexný ERP systém pre všetky priemyselné odvetvia

Vďaka širokej palete funkcionalít je TimeLine ERP pravdepodobne najlepšie a najintegrovanejšie ERP riešenie pre stredne veľké firmy. TimeLine ERP je koncepčným a ideovým protikladom prístupu „the best of breed“ – najlepšie samostatné software riešenia v partikulárnych problematikách, prepojené rozhraniami do väčšieho celku. „Best of breed“ prístup k ERP funkcionalite je však nielen ťažko manažovateľný ale aj mimoriadne nákladný. Naproti tomu TimeLine ERP poskytuje jeden kompaktný a komplexný ERP ekosystém.